Młoda scenografia litewskaMłoda scenografia litewska

DualnePrzemysław Karwowski - Obrazy

FotografieMariusz Gajewski - Fotografie

Z ognia i popiołówGrzegorz Kwieciński - Z ognia i popiołów

geometria porannalech jankowski - geometria poranna

Plakaty do sztuk Marty GuśniowskiejPiotr Śliżewski – Plakaty do sztuk Marty Guśniowskiej

Projekty niezrealizowaneProjekty niezrealizowane Joanny Braun