8 października 2011 Drukuj E-mail

Rusłan KudaszowRusłan Kudaszow (ur. 1972), główny reżyser Wielkiego Teatru Lalek w Sankt-Petersburgu, aktor, lalkarz. Uczestnik i laureat wielu prestiżowych festiwali międzynarodowych, zdobywca najważniejszych rosyjskich nagród teatralnych, w tym „Złotej Maski” i nagrody w dziedzinie sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży „Arlekin”. Współtwórca i dyrektor artystyczny jednego z pierwszych w Rosji teatrów niezależnych „Potudań”.

Już pierwszy wystawiony w nim spektakl – „Rzeka Potudań” Płatonowa (przedstawienie dyplomowe Kudaszowa) przyniósł zespołowi sławę, a jego dyrektorowi artystycznemu reputację jednego z najbardziej obiecujących reżyserów teatru lalek młodego pokolenia.
Kudaszow zrealizował ponad dwadzieścia spektakli w wielu miastach Rosji i za granicą. Najważniejsze z nich to m. in. „Rzeka Potudań”, „Newski Prospekt”, „Wij” Gogola, „Księżyc Salieriego”, „Mały Książę”, „Shakespeare Laboratory”, „My”. W swych pracach łączy elementy teatru lalkowego i dramatycznego, pantomimy, plastyki; grę lalek, masek, cieni z żywym planem aktorskim. Sięga do dzieł rosyjskich klasyków (Płatonowa, Gogola, Puszkina, Tołstoja) i kanonu literatury dziecięcej („Calineczka”, „Mała Syrenka”, „Kubuś Puchatek”, „Dziadek do orzechów”), reżyseruje spektakle dla dzieci i dorosłych.

Kudaszow to także filozof, który pragnie oddać istotę rzeczy wirtuozersko wykorzystując wszelkie środki wyrazu, jakimi dysponuje teatr lalek – metaforyczną poetykę, grę światła i dźwięku, przedmiotów i faktur, przy czym unika przypadkowości – wszystko ma swoje uzasadnienie i jest podporządkowane idei spektaklu. Reżyser rozmawia z publicznością o prawdach odwiecznych, przypomina o „światełku na końcu tunelu”, które każdy może dostrzec w sobie i w innych, jeśli tylko zechce, o tym, że na świecie oprócz zła, wojen i śmierci jest także miłość, dobroć i wiara. Niemal zawsze zbliża się do gatunku przypowieści – bezgraniczna wiara w ład wszechświata, wiara w ludzi stanowi filozoficzny fundament jego twórczości.

Wystawa w Galerii BTL obejmuje zdjęcia ze spektakli Kudaszowa oraz reprodukcje afiszy i projektów do jego przedstawień. Wiele z nich powstało dzięki współpracy z Andrejem Zaporożskim, który jest autorem scenografii do przygotowywanego właśnie w BTL najnowszego spektaklu Kudaszowa – Montecchich i Capuletich.

 

Edyp
Holstomer
Księżyc Salieriego
My
Newski Prospekt
Mały Książę
Shakespeare Laboratory
Wij
 


Wernisaż wystawy - 8 października 2011

wernisaż
wernisaż
wernisaż
wernisaż

fot. Bogumił Gudalewski