Karta stałego widza BTL Drukuj E-mail

ZASADY PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA „KARTY STAŁEGO WIDZA BTL”
W BIAŁOSTOCKIM TEATRZE LALEK W BIAŁYMSTOKU

  1. Przy zakupie biletu na spektakl w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku (zwanym dalej „BTL”), każdy zainteresowany widz może otrzymać „Kartę stałego widza BTL” wraz z pierwszą pieczęcią potwierdzającą jego obecność w teatrze. Przy każdym kolejnym zakupie biletu na dowolne przedstawienie, widz otrzymuje pieczątkę na karcie.
  2. Zebranie 5 pieczęci upoważnia widza do zakupu biletu normalnego w cenie ulgowego, natomiast za zebranie 10 pieczęci na „Karcie stałego widza BTL”, otrzymuje zaproszenie upoważniające do bezpłatnego wejścia na wybrany przez niego spektakl (z wyłączeniem przedstawień premierowych i gościnnych).
  3. „Karta stałego widza BTL” jest wydawana na okres 2 lat, tylko i wyłącznie widzom indywidualnym.
  4. „Karta stałego widza BTL” nie jest honorowana przy zakupie biletów grupowych.