26 czerwca 2017 Print E-mail

Informacja o zmianie SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w postępowaniu pn. „DOSTAWA KRATOWNICY DLA SCENY MAŁEJ BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK”.

http://btl.nowybip.pl/przetargi/informacja-o-zmianie-siwz-dostawa-kratownicy