6 wrze郾ia 2017 Drukuj E-mail

Informacja o wyborze oferty

Zamieszczono na stronie internetowej, dnia 6 wrze郾ia 2017 r.

Znak sprawy: OM.217.5.2017

Strona internetowa / tablica og這sze

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiaj帷y – Bia這stocki Teatr Lalek na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, 瞠 dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w post瘼owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.:Dostawa systemu kulis mobilnych dla ma貫j sceny Bia這stockiego Teatru Lalek.

Najkorzystniejsz ofert pod wzgl璠em kryteri闚 podanych w Rozdziale 12 SIWZ jest oferta nr 1 z這穎na przez Wykonawc: BSC System sp. z o.o., ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa z cen ofertow: 54.999,45 z brutto oraz d逝go軼i okresu gwarancji jako軼i: 72 miesi帷e.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spe軟i warunki udzia逝 opisane w SIWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteri闚 okre郵onych w SIWZ - „Cena” – 60pkt., „D逝go嗆 okresu gwarancji na materia造 i urz康zenia (system kulis mobilnych)” - 40 pkt.; razem - 100 pkt.

Ponadto, dzia豉j帷 w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiaj帷y informuje:

 1. o wykonawcach, kt鏎zy z這篡li oferty, punktacj przyznan ofertom w ka盥ym kryterium oceny ofert i 陰cznej punktacji:
 2. Nr oferty

  Nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy

  Cena brutto oferty
  [z設

  D逝go嗆
  okresu gwarancji
  [m-ce]

  Liczba punkt闚 w kryterium cena

  Liczba punkt闚 w kryterium d逝go嗆 okresu gwarancji

  ㄠczna punktacja
  przyznana ofercie

  1.

  BSC System sp. z o.o.

  ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa

  54.999,45 z

  72 m-ce

  60,00

  40,00

  100,00

  2.

  SOL Sebastian Budnik

  ul. υbeska 7
  60-182 Pozna

  56.999,00 z

  72 m-ce

  57,90

  40,00

  97,90

 3. o braku wykonawc闚 wykluczonych.
 4. o braku ofert odrzuconych.

Jednocze郾ie Zamawiaj帷y informuje, i ww. post瘼owaniu nie ustanowi dynamicznego systemu zakup闚.

Dr hab. Jacek Malinowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Bia這stockiego Teatru Lalek
 

 http://btl.nowybip.pl/przetargi/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-6