Pracownicy Drukuj E-mail

Jacek Malinowski - dyrektor naczelny i artystyczny
Julita Stepaniuk - specjalista ds. organizacyjno-marketingowych

Zespół artystyczny 

Marta Guśniowska - dramaturg
Adam Dzierma - konsultant literacki
Krzysztof Dzierma - konsultant muzyczny
Wojciech Szelachowski - reżyser

Aktorzy:

 • Alicja Bach
 • Magdalena Dąbrowska
 • Łucja Grzeszczyk
 • Sylwia Janowicz-Dobrowolska
 • Grażyna Kozłowska
 • Eliza Krasicka
 • Barbara Muszyńska
 • Małgorzata Płońska
 • Maria Rogowska
 • Agnieszka Sobolewska
 • Iwona Szczęsna
 • Izabela Maria Wilczewska
 • Kamila Wróbel
 • Ewa Żebrowska
 • Krzysztof Bitdorf
 • Wiesław Czołpiński
 • Piotr Damulewicz
 • Jacek Dojlidko
 • Ryszard Doliński
 • Artur Dwulit
 • Michał Jarmoszuk
 • Zbigniew Litwińczuk
 • Krzysztof Pilat
 • Błażej Piotrowski
 • Mateusz Smaczny
 • Paweł S. Szymański
 • Piotr Wiktorko
 • Andrzej Beya Zaborski
 • Adam Zieleniecki

Aktorzy współpracujący:

 • Magdalena Bocianowska
 • Magdalena Czajkowska
 • Milena Kobylińska
 • Filip Gurłacz

Mirosław Janczuk - inspicjent
Karolina Kumpiałowska - kierownik zespołu aktorskiego

Dział techniczny

Magdalena Malinowska - kierownik

Małgorzata Koniczek - zastępca ds. pracowni plastycznej
Bogusław Kasperuk - zastępca, gł. elektryk

 • Pracownie plastyczne: Lilia Bakal, Bogusława Borowik, Anna Gołębiewska, Krystyna Mojsak, Krzysztof Stanik, Michał Wyszkowski
 • Akustycy: Jarosław Bartnicki, Tomasz Jurgielewicz
 • Elektrycy: Mariusz Iwańczyk, Piotr Kalinowski, Tomasz Kummer
 • Obsługa sceny: Jerzy Miller, Leszek Augustynowicz, Adam Popławski (brygadier), Jarosław Rochalski
Dział upowszechniania teatru:

Irena Budrowska - kierownik

 • Jolanta Łachmacka
 • Julita Markowska
 • Wioleta Roszkowska
Dział księgowości:

Ewelina Kaczanowska - główny księgowy

 • Katarzyna Franczuk
 • Martyna Grądzka
 • Julita Kondraciuk
Dział administracyjno-gospodarczy:

Agnieszka Grycuk - specjalista ds. kadr
Irena Doroszkiewicz - sekretariat
Jerzy Burak - specjalista ds. bhp i ppoż.

Sławomir Garustowicz - kierownik

 • Alina Chwicewska
 • Jerzy Gryc
 • Barbara Jedlińska
 • Karolina Kobeszko
 • Krystyna Kobeszko
 • Katarzyna Markowska
 • Bożena Snarska
 • Janina Śliwa
 • Jan Żeszko