Informacja o wyborze oferty - Dostawa kratownicy ...

termin wydarzenia 31 lipca 2017

Zamieszczono na stronie internetowej, dnia 31 lipca 2017 r.

 

Znak sprawy: OM.217.4.2017

Strona internetowa / tablica ogłoszeń

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający – Białostocki Teatr Lalek na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.:Dostawa kratownicy dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek.

 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 12 SIWZ jest oferta
nr 3
złożona przez Wykonawcę:

BSC System sp. z o.o., ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa

z ceną ofertową: 173.430 zł brutto oraz długością okresu gwarancji jakości: 72 miesiące.

 

Uzasadnione wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SIWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ - „Cena” – 60pkt., „Długość okresu gwarancji na materiały i urządzenia (kratownicę i sztankiety)” - 40 pkt.; razem - 100 pkt.

 

Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający informuje:

  1. o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy

Cena brutto oferty

[zł]

Długość okresu gwarancji [m-ce]

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium długość okresu gwarancji

Łączna punktacja

przyznana ofercie

1.

PUHP „LUMEX” Leszek Pióro, Waldemar Pióro

ul. Dolne Młyny 77,

59-700 Bolesławiec

193.909,50 zł

36 m-cy

53,66

20,00

73,66

 2.

WAMAT sp. z o.o. 

Podleszany 186,

39-300 Mielec

 179.235,60 zł  72 m-ce  58,06  40,00  98,06
3. 

 BSC System sp. z o.o.

ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa

 173.430,00 zł  72 m-ce  60,00  40,00  100,00

 

  1. o braku wykonawców wykluczonych.

  2. o braku ofert odrzuconych.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Dr hab. Jacek Malinowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Białostockiego Teatru Lalek

 

http://btl.nowybip.pl/przetargi/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-5 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z serwisu internetowego Białostockiego Teatru Lalek akceptują Państwo zasady Polityki prywatności, wyrażają zgodę na zbieranie danych niezbędnych do administrowania stroną i prowadzenia statystyk oraz wyrażają zgodę na używanie plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie.

Do góry btl kształt