REGULAMINY SPRZEDAŻY BILETÓW

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2018 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku”

rozwiń

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku

Postanowienia ogólne

§ 1

„Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku”, zwany w dalszej części „Regulaminem”, ma zastosowanie do rezerwacji i sprzedaży biletów na spektakle i inne przedsięwzięcia organizowane w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku, zwanym dalej „BTL” lub „Teatrem”.

Sprzedaż biletów

§ 2

1. Sprzedaż biletów odbywa się w kasie BTL oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru.

2. Na wniosek klienta jest wystawiana faktura VAT.

§ 3

1. W BTL obowiązują bilety wstępu:

1) na scenę dla dorosłych:

a) normalne;

b) ulgowe – za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej przez studentów do 26. roku życia, legitymacji emeryta i rencisty oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

2) na scenę dla dzieci:

a) normalne;

b) ulgowe – dzieciom, uczniom, za okazaniem legitymacji studenckiej przez studentów do 26. roku życia, legitymacji emeryta i rencisty oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

c) grupowe – dla zorganizowanej grupy widowni obejmującej minimum 20 osób;

3) na pozostałe wydarzenia organizowane przez Teatr.

2. Zasady sprzedaży biletów posiadaczom Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Aktywnego Seniora zostały uregulowane odrębnym zarządzeniem Dyrektora BTL.

§ 4

Ceny biletów wstępu na spektakle i inne wydarzenia organizowane przez Teatr oraz specjalne oferty zakupu biletów, są szczegółowo określane odrębnym zarządzeniem Dyrektora BTL.

§ 5

1. Zakupione w BTL bilety nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zwrot biletów jest możliwy jedynie w przypadku zmian w repertuarze lub odwołania spektaklu.

3. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w repertuarze.

§ 6

Szczegółowe zasady sprzedaży biletów online określają „Zasady rezerwacji i zakupu biletów przez Internet w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku”, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.

Rezerwacja biletów

§ 7

1. Rezerwacji biletów w BTL można dokonać:

1) osobiście w kasie Teatru,

2) przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej BTL,

3) telefonicznie w Dziale Upowszechniania Teatru BTL.

2. Dokonując rezerwacji telefonicznej lub osobistej należy podać następujące informacje:

1) data, tytuł i godzina wybranego spektaklu,

2) liczba zamawianych biletów z określeniem ewentualnych zniżek,

3) imię i nazwisko zamawiającego,

4) numer telefonu kontaktowego.

§ 8

1. W przypadku dokonania osobistej lub telefonicznej rezerwacji miejsc, należy zakupić bilety w siedzibie BTL w ciągu 10 dni od dokonania rezerwacji, nie później jednak niż dzień przed spektaklem.

2. Rezerwacja niewykupiona w terminie, o którym mowa w ust.1, zostaje automatycznie anulowana.

§ 9

W przypadku rezygnacji z rezerwacji biletu, należy niezwłocznie zawiadomić Dział Upowszechniania Teatru BTL telefonicznie lub osobiście.

Postanowienia końcowe

§ 10

Zakupiony bilet wstępu upoważnia do wejścia na spektakl lub inne organizowane przez BTL przedsięwzięcie, wyłącznie przed jego rozpoczęciem.

§ 11

Bilet wstępu podlega jednorazowej weryfikacji przez pracownika Teatru. Nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.

§ 12

Zakup biletu oznacza akceptację przez Widza treści Regulaminu.

Zasady rezerwacji i zakupu biletów przez Internet w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku

Załącznik do Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku

rozwiń

Zasady rezerwacji i zakupu biletów przez Internet w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku

§ 1

„Zasady rezerwacji i zakupu biletów przez Internet w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku”, zwane dalej „Zasadami”, mają zastosowanie do rezerwacji i sprzedaży biletów na spektakle i inne przedsięwzięcia organizowane w Białostockim Teatrze Lalek, dalej zwanym „BTL” lub „Teatrem”, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej www.btl.bialystok.pl.

Sprzedaż biletów i formy płatności

§ 2

1. W BTL sprzedaż biletów w systemie online prowadzona jest całodobowo.

2. Sprzedaż internetowa zostaje wstrzymana na godzinę przed rozpoczęciem danego wydarzenia.

§ 3

1. Realizacja zamówienia za pośrednictwem strony internetowej BTL wymaga wypełnienia całej procedury zakupu przez Klienta, w tym:

1) rejestracja Klienta na stronie internetowej poprzez podanie prawdziwych danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło lub zalogowania się w systemie na uprzednio założony profil lub zakupu biletu bez rejestracji.

2) wybór wydarzenia i ilości kupowanych biletów,

3) podsumowanie wszystkich danych i akceptacja treści Zasad,

4) potwierdzenie dokonania zamówienia przez Klienta,

5) dokonanie płatności,

6) przesłanie Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez BTL oraz biletu w wersji elektronicznej.

2. Faktura VAT jest wystawiana, jeśli w formularzu, w procesie zamawiania, została zaznaczona opcja "Faktura VAT". Faktura może być wystawiona jedynie na osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet oraz podała niezbędne dane.

3. BTL nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§ 4

1. W systemie on-line można zakupić wyłącznie bilety normalne i ulgowe. Pozostałe bilety uprawniające do zniżek sprzedawane są tylko w kasie BTL.

2. Ceny biletów są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 5

1. Przy zakupie biletów on-line płatność realizowana jest za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej, za pośrednictwem uprawnionego do przesyłania płatności serwisu.

2. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto Teatru, klient otrzyma na podany adres email, potwierdzenie zakupu wraz z biletem w wersji elektronicznej.

3. Klient może odebrać bilety zakupione poprzez system sprzedaży internetowej również osobiście w kasie BTL - najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu. Zakupione bilety są wydawane na podstawie imienia i nazwiska Klienta lub potwierdzenia zakupu, bądź numeru zamówienia otrzymanego na wskazany przy zakupie biletów adres e-mail. Za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim odpowiada Klient.

4. Klient może samodzielnie wydrukować bilet w wersji elektronicznej otrzymany mailem na adres wskazany przy rejestracji lub zakupie bez rejestracji. Biletem tym można się posługiwać według następujących zasad:

1) wydrukowany bilet jest dokumentem uprawniającym do uczestnictwa w spektaklu bądź przedsięwzięciu na jakie został wystawiony,

2) bilet musi być wydrukowany w sposób czytelny; brak możliwości weryfikacji kodu może spowodować odmówienie wstępu na organizowane wydarzenie,

3) pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę,

4) bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób - w przypadku wykrycia takiego postępowania, bilet traci swoją ważność,

5) za udostępnienie biletu osobom trzecim odpowiada Klient.

§ 6

Dokonując rejestracji konta, rezerwacji lub zakupu w serwisie, Klient składa oświadczenie,
że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Białostockim Teatrze Lalek, w tym z informacją o przysługujących mu uprawnieniach oraz o uzyskaniu informacji, że administratorem jego danych osobowych jest Białostocki Teatr Lalek, z siedzibą przy ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok.

§ 7

BTL nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

§ 8

Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie.

§ 9

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą w godzinach pracy kasy biletowej BTL.

Rezerwacja biletów

§ 10

1. Za pośrednictwem strony internetowej BTL możliwe jest dokonanie rezerwacji biletów na spektakle prezentowane w Teatrze.

2. System rezerwacji internetowej umożliwia zamówienie nie więcej niż 15 biletów na jedno wydarzenie.

3. Zarezerwowany przez Internet bilet należy wykupić w siedzibie BTL w ciągu 5 dni od daty dokonania rezerwacji, jednak nie później niż na 2 dni przed spektaklem.

4. Rezerwacja niewykupiona zostaje anulowana automatycznie.

Postanowienia końcowe

§ 11

Zakup biletów online w BTL jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych Zasad.

§ 12

Zwrot biletów zakupionych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży jest możliwy jedynie w przypadku zmian w repertuarze lub odwołania spektaklu.

BTL zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie od dnia 19 grudnia 2018 r.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z serwisu internetowego Białostockiego Teatru Lalek akceptują Państwo zasady Polityki prywatności, wyrażają zgodę na zbieranie danych niezbędnych do administrowania stroną i prowadzenia statystyk oraz wyrażają zgodę na używanie plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie.

Do góry btl kształt