Festiwal LALKANIELALKA – program nurtu profesjonalnego

termin wydarzenia 18 - 22 czerwca 2024

Festiwal LALKANIELALKA to jedna z najtrwalszych tradycji akademickich i kulturalnych w Polsce, a także największe tego typu wydarzenie w Europie i jedyny taki festiwal w kraju, w trakcie którego prezentują się studenci szkół lalkarskich z całego świata. Tegoroczna, 11. edycja zainauguruje także obchody jubileuszu 50-lecia Akademii Teatralnej w Białymstoku. Festiwal nie ma charakteru konkursu – to twórcze spotkanie, dialog, wymiana i inspiracja, splecione w dwóch nurtach prezentacji: studenckim i profesjonalnym.

Nurt profesjonalny skupia wybitne zespoły, które prezentują innowacyjne podejście do sztuki lalkarskiej i teatru ożywionej formy. W tym roku tworzyć go będą: Klaipėda Puppet Theatre (Litwa), Divadlo Continuo (Czechy), Lone Wolf Tribe (USA), Duda Paiva Company we współpracy z Illusionary Rockaz Company (Holandia) oraz zespoły polskiej sceny niezależnej: Teatr Malabar Hotel i Teatr Wolność. Gospodarz nurtu profesjonalnego – Białostocki Teatr Lalek oraz goście: Teatro Elsinor (Włochy) i Dschungel Wien (Austria) zaprezentują spektakle powstałe w ramach międzynarodowego projektu „ConnectUp”, dofinansowanego z programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej. W sumie widzowie zobaczą 12 tytułów, z czego 8 zaprezentują zaproszeni goście.

Organizatorami Festiwalu są Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, Białostocki Teatr Lalek oraz Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy. Wydarzenie wspiera Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA.

Festiwal organizowany jest dzięki wsparciu Finansowemu Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Miasta Białegostoku.

 

PROGRAM NURTU PROFESJONALNEGO

18/06

               Teatr Szkolny ATB
12:00       TUNEL | Klaipėda Puppet Theatre [Litwa] | 50’

               scena kameralna BTL
18:00       JUTRO BĘDZIE PADAĆ… | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 60’

               scena główna BTL      
20:00       HIC SUNT DRACONES | Divadlo Continuo [Czechy] | 60’            

 

19/06

               sala prób BTL
14:00       MAKANI | Teatro Elsinor [Włochy] | 45’

               sala prób BTL
16:00       MAKANI | Teatro Elsinor [Włochy] | 45’

               kameralna BTL
18:30       PRZEMIANA | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 60’

               scena Teatru Wolność
20:00       KSIĄŻĘ | Teatr Wolność [Polska] | 60’

                scena główna BTL
20:30       PARTYCJA, KRÓLOWA SIECI - CYBERMUSICAL | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 90’

 

20/06

                scena Teatru Wolność
17:00       KSIĄŻĘ | Teatr Wolność [Polska] | 60’

                scena kameralna BTL
19:00       KINGX & QWEENS | Dschungel Wien [Austria] | 75’

               scena główna BTL
20:40       KAFKA. KOMEDIA | Teatr Malabar Hotel [Polska] | 75’

 

21/06

               scena kameralna BTL
10:00       KINGX & QWEENS | Dschungel Wien [Austria] | 75’

               scena Teatru Wolność
18:00       KSIĄŻĘ | Teatr Wolność [Polska] | 60’

                scena kameralna BTL
20:30       GPS | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 85’

                patio BTL
22:00       BTL DAJE JAZZU – koncert | Białostocki Teatr Lalek [Polska] | 60’

 

22/06

               scena kameralna BTL
18:00       BODY CONCERT |  The Lone Wolf Tribe [USA] | 50’

               scena główna BTL
19:30       AVATARA | Illusionary Rockaz Company & Duda Paiva Company [Holandia] | 65’     

 

MIEJSCA PREZENTACJI SPEKTAKLI

  • Białostocki Teatr Lalek, Kalinowskiego 1
  • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego, Henryka Sienkiewicza 14
  •  Teatr Wolność, 1000-lecia Państwa Polskiego 2/12

Program obejmujący wydarzenia nurtu studenckiego jest dostępny na stronie:

https://atb.edu.pl/lalkanielalka-program-2024-pl/

 

WEJŚCIÓWKI

11 czerwca rusza dystrybucja bezpłatnych wejściówek na wydarzenia nurtu profesjonalnego w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA.

Wejściówki można odebrać w godzinach od 16:00 do 20:00 w kasie Białostockiego Teatru Lalek. Obowiązuje odbiór osobisty – bez możliwości wcześniejszej rezerwacji. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie po 2 wejściówki na 2 spektakle (łącznie 4 sztuki)

Wejście na spektakle nurtu profesjonalnego będzie możliwe do 20 minut przed rozpoczęciem przedstawienia. Później wejściówki tracą swą ważność.

Więcej informacji: tel. 85 742 50 33 oraz 85 742 50 31 wew. 112, 115.

 

O SPEKTAKLACH

Wiedeń AUSTRIA/ Wien AUSTRIA

DSCHUNGEL WIEN

KINGX & QWEENS / KINGX & QWEENS 

koncepcja i choreografia / concept and choreography: Corinne Eckenstein, Joseph Tebandeke
muzyka / music: Karrar Alsaadi
scenografia / set design: Hannes Röbisch, Corinne Eckenstein
asystent scenografa / assistant set designer: Luka Bosse
kostiumy / costumes: Kareem Aladhami
animacje video / video animation: Luciana Bencivenga
reżyseria świateł / light design: Hannes Röbisch
zewnętrzne oko / external eye: Livia Patrizi
asystent / assistant: Sophie Freimüller 

występują / cast: Maartje Pasman, Futurelove Sibanda  

Czym jest idealne życie, idealne ciało, idealne zaplecze? Co jest ważne w życiu? Co czyni nas niezależnymi i szczęśliwymi? Co powstrzymuje nas od wykorzystania pełnego potencjału? Joseph nie może chodzić bez kul, ale kiedy tańczy, wydaje się, że dosłownie lata. Maartje natomiast jest raczej mały i drobny, ale ma siłę, by wspiąć się na najwyższe drzewa, a Futurelove może i ma niewiele pieniędzy, ale ma głos, dzięki któremu otaczający świat mu odpowiada. Ponieważ podobnie jak król lub królowa, każdy nosi w życiu swoją koronę.

Zespół bada ich afrykańskie, indonezyjskie, irackie i europejskie pochodzenie, a także związaną z nimi historię kolonialną. Inspirowany życiem i twórczością Jean-Michela Basquiata, który wielokrotnie malował na swoich obrazach trójramienną koronę jako symbol usamodzielnienia, ale i ucisku.

Kingx & Qweens to potężny spektakl taneczny, który eksploruje granice – podróż do innych wymiarów fizyczności autorstwa Corinne Eckenstein i Josepha Tebandeke.

Spektakl realizowany w ramach projektu ConnectUp współfinansowanego z programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

 

What is a perfect life, a perfect body, a perfect background? What is important in life?

What makes us independent and happy? What stops us from realising our full potential? Joseph can’t walk without his crutches, but when he dances, he literally seems to fly. Maartje, on the other hand, is rather small and petite, but has the strength to climb the highest trees and Futurelove may have little money, but he has a voice that makes the world around him resound. Because like a king or queen, everyone wears their crown in life.

The ensemble explores their African, Indonesian, Iraqi and European origins as well as colonial history associated with them. Inspired by the life and works of Jean-Michel Basquiat, who repeatedly painted the three-pointed crown in his pictures as a symbol of self-empowerment, but also oppression.

Kingx & Qweens is a powerful dance piece that explores boundaries – a journey into other dimensions of physicality by Corinne Eckenstein and Joseph Tebandeke. 

The performance is carried out as part of  ConnectUp project co-financed by the Creative Europe program of the European Union.

🕒 75’

🗓 Czwartek / Thursday, 20.06.2024 r., 19:00 - Scena Kameralna BTL / Studio Stage BTL  

🗓 Piątek / Friday, 21.06.2024 r., 10:00 - Scena Kameralna BTL / Studio Stage BTL  

Malovice CZECHY / Malovice CZECH REPUBLIC

DIVADLO CONTINUO

HIC SUNT DRACONES / HIC SUNT DRACONES

reżyseria / direction: Pavel Štourač
koncepcja wizualna, scenografia / visual concept, set design: Helena Štouračová i Pavel Štourač
muzyka, dźwięk / music, sound: Jakub Štourač
reżyseria świateł / light design: Tomáš Morávek
produkcja / production: Zuzana Bednarčiková
rezerwacje / booking: Nikola Križková

występują / cast: Sara Bocchini, Kateřina Šobáňová, Ludmila Ješutová i Diana Khwaja

Wizualny poemat z elementami magii, wyobraźni, absurdu i groteski.

Dokąd wędrują wszystkie nasze myśli, gdy w nocy zamykamy oczy? Co się dzieje, kiedy wszystko, co niewyobrażalne na co dzień ożywa, a nasze ciała stają się niczym więcej jak tylko materią? Co się stanie, gdy rano wyjdziemy z pokoju, zostawiając te wszystkie marzenia, lęki i ukryte pragnienia?

Podobno nie mamy jednego „ja”, mamy ich kilka. W życiu codziennym te „ja” celowo ograniczają się nawzajem i wpływają na siebie, aby radzić sobie w społecznie akceptowalnych sytuacjach. Co się stanie, jeśli jedno z tych nieocenzurowanych „ja” uwolni się od innych i zacznie żyć swoim życiem? Krajobraz, w którym to wszystko się dzieje, to niezbadane terytorium, terra incognita.

Starożytni kartografowie twierdzili, że w tych niezbadanych obszarach świata żyją fantastyczne potwory i smoki. W Hic Sunt Dracones części ludzkiego ciała, przedmioty i materiały łączą się, tworząc niewyobrażalne krajobrazy, istoty i historie. Nie jest to jednak podróż w odległe rejony czy fantastyczne utopie, ale podróż do własnego umysłu i ukrytych zakątków naszej duszy.

Wsparcie finansowe: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Państwowy Fundusz Kultury Republiki Czeskiej, Miasto Praga

Partnerzy: Švestkový Dvůr, z.s. oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

A visual poem with elements of magic, imagination, absurdity and grotesqueness.

Where do all our thoughts go when we close our eyes at night? When everything, unimaginable during our waking hours, comes to life and our bodies become nothing more than material. What happens when we walk out of the room in the morning, leaving all these dreams, fears and hidden desires alone?

Allegedly, we do not have just one single self, we have several. In everyday life, these selves purposely mediate and limit each other to cope in a socially acceptable manner with daily situations.

What happens if one of these uncensored selves becomes free from the others, if it becomes autonomous? The landscape where all this unfolds is uncharted territory, terra incognita.

Ancient cartographers claimed that fantastic monsters and dragons lived in those unexplored areas of the world. In Hic Sunt Dracones, parts of human body, objects and material unite to form unimaginable landscapes, beings and stories. However, it is not a journey into far-away regions or fantastic utopias, but a journey into our own minds and hidden corners of our souls.

Financially supported by: Ministry of Culture of the Czech Republic, State Fund for the Culture of the Czech Republic, City of Prague

Partners by: Švestkový Dvůr, z.s. and European fund for regional development

🕒 65’

🗓 Wtorek / Tuesday, 18.06.2024 r., 20:00 – Scena Główna BTL, Main Stage BTL

HOLANDIA / NETHERLANDS

ILLUSIONARY ROCKAZ COMPANY & DUDA PAIVA COMPANY

AVATĀRA

koncepcja, reżyseria / concept, direction: Shailesh Bahoran & Duda Paiva
choreografia / choreography: Shailesh Bahoran, Duda Paiva we współpracy z tancerzami/ in collaboration with dancers
lalki / puppets: Duda Paiva, Cat Smits
reżyseria świateł / light design: Mike den Ottolander
kompozycja / composition: Wilco Alkema & Rik Ronner
kostiumy / costumes: Evita Rigert
impresario: Frontaal
zdjęcia / photo credit: Shueti

tancerze / dancers: Simon Bus, Balder Hansen,Yordana Rodriguez, Marchano Sarijoen, Ser Sebico & Yashasvi Shrotriya

Czuje to w czubkach palców, dziwne mrowienie, kiedy się koncentruje. Ludzie wokół niego na stacji kolejowej nie mają pojęcia, ale on wie, co to znaczy. Wie, co się stanie, gdy odpuści. Wygląda jak każdy inny chłopak, ale kryje się w nim coś niezwykłego. I niespokojnie czeka, aż pozwoli mu się przebudzić…

Alterega, półbogowie i nadprzyrodzone moce są tak stare jak same historie. W mitach, komiksach i filmach spotykamy superbohaterów, wilkołaki i dzieci bogów, którzy nieustannie rozbudzają naszą wyobraźnię. Wewnątrz każdego stworzenia kryje się coś, czego nikt nie widział. Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy?

W tym wciągającym przedstawieniu, w którym tancerze i lalki z pianki stają się żądnymi przygód postaciami, mistrz Duda Paiva i słynny choreograf Shailesh Bahoran opowiadają historię tchnienia życia. Jakie jest pochodzenie tej magii? Czy bogowie dają życie człowiekowi, czy też to człowiek uczynił bogów ludźmi?

 

He can feel it in the tips of his fingers, the weirdly tingling sensation when he concentrates. The folks around him at the train station have no idea, but he knows what it means. He knows what happens when he lets it GO. He looks like every other boy but there’s something hiding within him, something that is far out of the ordinary. And its restlessly waiting until it’s allowed to be awakened…

Alteregos, demigods and supernatural powers are as old as stories themselves. In myths, comics and movies we meet superheroes, werewolves and children of the gods who keep sparking our imagination. Inside every creature there is something hidden, something that no one has seen. Who are you when no one is watching?

In this immersive performance, in which dancers and foam sculptures become adventurous characters, master puppeteer Duda Paiva and the celebrated choreographer Shailesh Bahoran tell the story of the breath of life. What is the origin of this magic? Do gods give life to man or is it man who has made gods human?

🕒 65’

🗓 Sobota / Saturday, 22.06.2024 r., 19:30 – BTL SG

Kłajpeda LITWA / Klaipėda LITHUANIA

TEATR LALEK W KŁAJPEDZIE / KLAIPĖDA PUPPET THEATRE

Lublana SŁOWENIA / Ljubljana SLOVENIA

LUBLJAŃSKI TEATR LALEK / LJUBLJANA PUPPET THEATRE

TUNEL/TUNNEL

reżyseria, scenografia / direction, set design: Miha Golob
dramaturgia / dramaturgy: Mojca Redjko
kostiumy / costumes: Dajana Ljubičić
muzyka, kompozycje w wersji litewskiej / music, sound design of the Lithuanian version: Andrius Šiurys
treści wirtualne / virtual content design: Borut Kumperščak
reżyseria świateł / light design: Gregor Kuhar, Tomas Zinkus
lalkarze, współtwórcy przedstawienia / puppeteers, co-creators of the performance: Kamilė Andriuškaitė, Kęstutis Bručkus, Vytautas Kairys, Renata Kutaitė-Raudonienė, Miha Arh, Gašper Malnar, Barbara Kanc k.g., Filip Šebšajevič k.g.
nagrywanie rozmów i montaż nagrań dźwiękowych/ recording conversations and editing audio recordings: Tomasz Damulewicz, Marcin Nagnajewicz
producenci / producers: Alja Cerar Mihajlović, Agnė Pulokaitė
operatorzy światła i dźwięku/ light and sound technicians: Mantvydas Poškus, Paulius Vendelis
scenografia, lalki, rekwizyty i kostiumy / set design, puppets, props, costumes: Polona Černe, Sandra Birjukov, David Klemenčič, Zlatko Djogić, Zoran Srdić, Monika Colja, Smrekca d.o.o.
produkcja luster / mirrors production: Konveks, Oliver Frlić, s.p.
zdjęcia / photos: Kristijonas Lučinskas

występują / cast: Kęstutis Bručkus, Vytautas Kairys, Renata Kutaitė-Raudonienė, Monika Mikalauskaitė-Baužienė

Szczere podziękowania dla dzieci, które podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat strachu: Julia, Liliana, Adaś, Staś, Jakub i Aleksandra.

Koprodukcja Teatru Lalek w Kłajpedzie (Litwa) i Lubljańskiego Teatru Lalek (Słowenia) w ramach europejskiego mapowania projektów.

Sincere thanks to children who shared their thoughts about fear: Julia, Liliana, Adaś, Staś, Jakub i Aleksandra.

Co-production of Klaipėda Puppet Theatre (Lithuania) and Ljubljana Puppet Theatre (Slovenia) as part of the European Project Mapping.

Tunel to niezwykła produkcja, która szuka komfortu w ciemności i traktuje światło jak pyszny deser. Na początku wydaje się, że światło można kontrolować, podczas gdy ciemność - nieznana, niebezpieczna - nie może być ujarzmiona. Jednak podczas występu sytuacja wkrótce się odwraca - ze szczyptą odwagi i współpracy możemy bezpiecznie cieszyć się ciemnością, gdy sami ją sobie dajemy.

W oparciu o animację światła i ciemności występ tworzy „darkround” (plac zabaw dla ciemności), w którym powstają asocjacyjne obrazy wizualne i dźwiękowe, a które żartobliwie rodzą pytania dotyczące strachu i odwagi. W teatrze materii wydarzenie powstaje na podstawie materiału, który uwzględnia jego właściwości fizyczne, chemiczne, utylitarne i symboliczne. W Tunelu animatorzy animują i definiują formy ciemności i światła, odkrywając ich ruch i charakter oraz doprowadzając je do punktu, w którym stają się medium, a nie tylko percepcją sensoryczną. Oferują młodym widzom asocjacyjny plac zabaw, gdzie można ćwiczyć swój pomysłowy świat i polerować swoją kreatywność. Dorośli zaś zyskują czas na refleksję na temat wymiarów tej wszechobecnej, niematerialnej substancji, którą niełatwo zrozumieć w krótkiej chwili.

 

Tunnel is an unusual production that seeks comfort in the dark and treats light like a delicious dessert. At first it seems that the light can be controlled, while the darkness – unknown, dangerous – cannot. However, in the performance, the situation is soon reversed – with a pinch of courage and a pinch of co-operation, we can safely enjoy the darkness as we dose it ourselves.

Based on the animation of light and darkness, the performance creates a ‘darkround’ (a playground for darkness), where associative visual and sound images are created that playfully raise questions about fear and courage. In material theatre, the event is conceived on the basis of use of the material, which takes into account its physical, chemical, utilitarian and symbolic properties. In Tunnel, the animators animate and define forms of darkness and light, discover their movement and character and bring them to the point where they become a medium, not just a sensory perception. They offer young audiences an associative playground in which they can exercise their imaginative world and polish their creativity. They offer adults a reflection on the dimensions of this omnipresent, intangible substance, which is quite impossible to grasp in one fell swoop. 

🕒 60’

🗓 Wtorek / Tuesday, 18.06.2024 r., 12:00 – ATB Teatr

Warszawa POLSKA / Warsaw POLAND

TEATR MALABAR HOTEL

KAFKA. KOMEDIA/ KAFKA. COMEDY

na podstawie dramatu Kafka. Komedia Franzobla/ based on drama Kafka. Comedy by Franzobel

scenariusz, reżyseria/ script, direction - Marcin Bartnikowski
scenografia, kostiumy, lalki/ set design, costumes, puppets - Marcin Bikowski
muzyka / music - Marcin Bartnikowski, Karina Giemza

występują/ cast:

Kafka - Marcin Bartnikowski (Teatr Malabar Hotel)
Matka - Karina Giemza (Akademia Teatralna / Theatre Academy)
Ojciec - Maciej Grzegorczyk (Akademia Teatralna / Theatre Academy)
Ottla - Anna Gajewska (Teatr Dramatyczny w Warszawie / Dramatic Theatre in Warsaw)
Felice - Paula Czarnecka (Teatr Malabar Hotel)
Max Brod - Marcin Bikowski (Teatr Malabar Hotel)

W dramacie Franzobla Franz Kafka przegląda się w swoich bliskich jak w krzywych zwierciadłach. Oniryczna wizja zaręczyn autora Procesu - prowadzona przez mistrza ceremonii, zmarłego Maxa Broda - staje się katalogiem lęków i obsesji pisarza. Wyśmiane zostaje wszystko: mieszczaństwo, przedsiębiorczość, sztuka, cielesność, miłość czy pożądanie. To komedia, która składa obraz świata artysty z kawałków rozchichotanych rozbitych luster.

W spektaklu Teatru Malabar Hotel świat również ulega rozbiciu dzięki użytym przestrzennym i plastycznym metaforom. To co chcemy złożyć na oczach widza to obraz artysty, którego nękają lęki człowieka XX i XXI wieku, przebodźcowanego tempem i gęstością świata i rozpiętego między biologią a kulturą.

 

In Franzobel’s drama, Franz Kafka looks at himself in his loved ones as if in distorting mirrors. Dreamlike vision of the engagement of the author of The Trial - led by master of ceremonies, the deceased Max Brod - becomes a catalogue of writer’s fears and obsessions. Everything is ridiculed: bourgeoisie, entrepreneurship, art, carnality, love and desire. It is a comedy that assembles an image of artist’s world from pieces of giggling broken mirrors.

In Malabar Hotel’s performance, the world is also broken thanks to spatial and visual metaphors used. What we want to present to spectators is the image of an artist haunted by fears of the 20th and 21st centuries, overstimulated by pace and density of the world and stretched between biology and culture.

🕒 75’

🗓 Czwartek / Thursday, 20.06.2024 r., 20:40 – BTL

Białystok POLSKA / Białystok POLAND

TEATR WOLNOŚĆ

KSIĄŻĘ / PRINCE

scenariusz, reżyseria, scenografia, lalki / script, direction, set design, puppets: Karol Smaczny
muzyka / music: Michał Górczyński

występują / cast: Karol Smaczny, Emma Kováčová

Książę to rzecz o strachu i samotności. Swoista autoterapia twórcy spektaklu, który zaprasza do swojego świata. Świata przepełnionego strachem o przyszłość ludzkości w obliczu zagrożeń, za jakie uznaje wprowadzenie sztucznej inteligencji do powszechnego użycia oraz ogólnej kondycji gospodarczo-politycznej naszej planety. Spektakl prowadzony jest w konwencji snu. Przepełniony spotkaniami z postaciami-lalkami.

Autorskie lalki Karola Smacznego, do których budowy posłużyły dziecięce zabawki i manekiny tworzą scenerię rodem z apokaliptycznych obrazów Boscha. Inspiracją do stworzenia spektaklu była historia wypadku samolotowego Antoine de Saint-Exupéry i niektóre z motywów Małego Księcia w setną rocznicę powstania powieści.

 

Prince is about fear and loneliness. A kind of self-therapy for the creator of performance, who invites spectators to his world. A world filled with fear for the future of humanity in the face of threats posed by introduction of artificial intelligence into common use and general economic and political condition of our planet. The performance is conducted in the convention of a dream. Filled with encounters with puppet characters.

Karol Smaczny’s original puppets, built from children’s toys and mannequins, create a scenery straight from Bosch’s apocalyptic paintings. The inspiration to create performance was the story of Antoine de Saint-Exupéry’s plane crash and some of the motifs from The Little Prince remembered on the centenary of novel creation.

🕒 60’

🗓 Środa / Wednesday 19.06.2024 r., 20:00 – scena Teatru Wolność / Teatr Wolność stage

🗓 Czwartek / Thursday, 20.06.2024 r., 17:00 – scena Teatru Wolność / Teatr Wolność stage

🗓 Piątek / Friday, 21.06.2024 r., 18:00 – scena Teatru Wolność / Teatr Wolność stage

Nowy Jork STANY ZJEDNOCZONE / New York, The United States

LONE WOLF TRIBE

BODY CONCERT / BODY CONCERT

lalki, reżyseria, wykonanie / puppets, direction, performance: Kevin Augustine
kierownictwo techniczne, scenografia / technical wizard, set design: Ilya Vett
kompozycja muzyczna / music composition: Mark Bruckner
reżyseria świateł / light design: Ayumu Poe Saegusa
maski, formy / masks, moldmaking: Gloria Sun

Ponadgabarytowe kończyny pozbawione skóry stają się zniewalająco romantyczną, ruchomą rzeźbą mięśni, ścięgien i kości. Występujący solo, Kevin Augustine, ożywia swoje lalki za pomocą rąk i stóp, animując je w niezwykle rygorystycznej choreografii.

Zainspirowany japońskim tańcem Butoh i wykonany do muzyki elektroakustycznej, ten minimalistyczny spektakl łączy w sobie znakomicie rzeźbione lalki z gumy piankowej w bezsłownej eksploracji pięknej nietrwałości życia.

Trwająca 50 minut seria scen, przypominających sen, podnosi poziom naszej wspólnej ludzkiej podróży, podkreślając naszą wrażliwość w miarę poszerzania się granic samego lalkarstwa. Wykonywany bez tekstu i akcentowany rozdzierającymi serce nutami natury Body Concert poetycko rezonuje: wokół nas żyje życie.

Body Concert powstał w koprodukcji z kanadyjską grupą Les Sages Fous w koloniach artystów Yaddo, Djerassi & Wildacres; rezydencje performerskie w Ella Fiskum Danz (Norwegia), Les Sages Fous (Quebec) i St. Ann’s Puppet Lab (Nowy Jork). Projekt był wspierany przez Fundację Jima Hensona, Fundację Mid Atlantic Arts i Brooklyn Arts Council.

 

Oversized body limbs stripped of their skin become a hauntingly romantic moving sculpture of muscles, tendons and bone. Achingly animated in an extremely rigorous choreography, Lone Wolf Tribe’s Kevin Augustine performs solo, bringing his puppets to unusual life with his hands, feet and outstretched legs.

Inspired by Japanese Butoh dance and performed to a bittersweet electroacoustic score, this minimalistic spectacle partners exquisitely sculpted foam-rubber puppets in a wordless exploration of life’s beautiful impermanence.

At 50 minutes, a series of dream-like vignettes elevates our shared human journey, highlighting our vulnerability and resiliency as the boundaries of puppetry itself are expanded. Performed without a text and accented with heartbreaking hints of nature, Body Concert poetically resonates: we are alive with life all around us.

A co-production with Canadian company Les Sages Fous, Body Concert was developed at artist colonies Yaddo, Djerassi & Wildacres; performance residencies at Ella Fiskum Danz (Norway), Les Sages Fous (Quebec) & St. Ann’s Puppet Lab (NYC). It was supported by The Jim Henson Foundation, The Mid Atlantic Arts Foundation & The Brooklyn Arts Council.

🕒 50’

🗓 Sobota / Saturday, 22.06.2024 r., 18:00 – Scena Główna BTL, Main Stage BTL

Mediolan WŁOCHY / Milan ITALY

Teatr ELSINOR / Teatro ELSINOR

MAKÀNI / MAKÀNI

reżyseria / direction: Annie Cusick Wood
scenografia / set design: Valentina Dagrada, Federica Ricchio
konsultacja muzyczna / music consultation: Lucas Cusick
produkcja / production: Elsinor / Honolulu Theatre for Youth

występuje / cast: Francesca Tisano

Wiatr jest czynnikiem atmosferycznym. Siłą natury. Powietrzem w ruchu. Może być chłodny, gorący, przyjemny lub nieprzyjemny, mocny, szybki; to prąd powietrza, który może unieść także ciebie.

Wiatr jest tajemnicą: jest, ale go nie widać. To coś nierozszyfrowanego, czemu można przypisać miliardy znaczeń. Dotyka i dotyczy nas wszystkich. Niesie dźwięki, ruchy, zapachy, wspomnienia.

Makàni to hawajskie słowo oznaczające „wiatr”. Ale jest to także imię głównej bohaterki, która podążając za wspomnieniami związanymi z jej dziadkiem-rzemieślnikiem, zabiera nas w podróż po świecie złożonym z historii związanych z wiatrem. Historie, jak wiatr, nie znają granic.

Spektakl realizowany w ramach projektu ConnectUp współfinansowanego z programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

 

The wind is an atmospheric agent. A force of nature. Air in motion. It can be cool, hot, pleasant or unpleasant, strong, fast; it is a current of air that can carry you, too. The wind is a mystery: it is there, but you do not see it. It is something indecipherable, to which billions of meanings can be attributed. It marks all of us. It carries sounds, movements, smells, memories.

Makàni is a Hawaiian word that means 'wind'. But it is also the name of the protagonist, who, following the memories linked to her artisan grandfather, takes us on a tour of the world made up of stories linked to the wind. Stories, like the wind, know no boundaries.

The performance is carried out as part of  ConnectUp project co-financed by the Creative Europe program of the European Union.

🕒 45’

🗓 Środa / Wednesday, 19.06. 2024 r., 14:00, 16:00 – Sala Prób BTL / Rehearsing Space BTL

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z serwisu internetowego Białostockiego Teatru Lalek akceptują Państwo zasady Polityki prywatności, wyrażają zgodę na zbieranie danych niezbędnych do administrowania stroną i prowadzenia statystyk oraz wyrażają zgodę na używanie plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie.

Do góry btl kształt